Članstva

Naša članstva

član-d-360x54

Treuhand Suisse

Kompetencija i kvaliteta ATG vrijednosti: Zbog toga smo se pridružili udruzi "Treuhand Suisse". Zahvaljujući članstvu, predani smo kontinuiranom usavršavanju, poštivanju etičkih načela i transparentnom računovodstvu na fiducijarnom području.

veb_cmyk_member

Švicarsko udruženje za računovodstvo, kontroling i računovodstvo

Zbog naše posvećenosti daljnjem usavršavanju u fiducijarnom sektoru, pridružili smo se VEB-u.

Slika Cicerona

CICERON, pečat odobrenja

ATG i naši savjetnici u osiguranju članovi su CICERO-a. Članstvo osigurava kontinuirano daljnje usavršavanje u sektoru osiguranja i time jamči visoku kvalitetu savjetovanja. Više informacija na: www.cicero.ch

polyreg_logo

PolyReg SRO

ATG je povezan s udrugom za opću samoregulaciju PolyReg. PolyReg je federalno priznata samoregulacijska organizacija (SRO) prema članku 24. Zakona o pranju novca. Udruga ispunjava zakonske obveze nadzora i praćenja prema svojim članovima u skladu sa svojim propisima i podliježe nadzoru švicarskog tijela za financijsko tržište (FINMA). 

federal_financial_market_monitoring_logo-svg-360x149-1493886665

Savezno tijelo za nadzor financijskog tržišta

Švicarsko tijelo za nadzor financijskog tržišta (FINMA) također nadgleda poslovanje privatnih osiguravajućih društava. Kao neovisno registrirani posrednik / posrednik u osiguranju, ATG nudi proizvode osiguranja (reg. Br. 30'227). Dostupno u:

Registar nadzora posrednika

Logo_Stbk_test

Komora poreznih savjetnika Južnog Badena

Savezna komora poreznih savjetnika prema § 3b StBerG vodi elektronički imenik pružatelja usluga iz drugih država članica Europske unije, država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru ili Švicarske, koji su ovlašteni pružati privremene i povremene pomoć u poreznim pitanjima u Njemačkoj prema § 3a StBerG. U ovaj registar upisano je ATG Business AG.

Imenik komore poreznih savjetnika South Baden

Savjetodavni jezici

Pomoćni jezici