deklarata tatimore

Ne plotësojmë deklaratën tuaj tatimore!

Plotësoni deklaratën tatimore

Koha jonë e përpunimit është zakonisht rreth 60 ditë pune derisa deklarata tatimore e plotësuar t'ju dërgohet përsëri! Me opsionin ekspres (me shtesë dhe vetëm me kërkesë telefonike), deklarata juaj tatimore do të plotësohet brenda 5 ditëve pune.

Si e merrni kthimin e përfunduar të taksave:

Dërgoni dokumentet në:
ATG Biznes AG
Deklaratat tatimore
Widnauerstrasse 6
9435 Heerbrugg

Dokumentet janë gjithashtu në dispozicion në anglisht. Këtë mund ta shkarkoni në menunë e kokës te "Shkarkoni".

Datat e bllokimit për porosinë e shprehur:
Dokumentet e marra brenda afateve të përcaktuara nuk mundet të përpunohet si një urdhër i shprehur:

 • 16 mars 2023 – 30 prill 2023
 • 5 korrik 2023 – 26 korrik 2023

Çmimet tona themelore

Kthimi i taksave për individët

pa fëmijë, pa pronë dhe pa letra me vlerë
nga CHF 100
 • deri në pesë pozicione llogarie (duke përjashtuar letrat me vlerë)
 • Të ardhurat nga punësimi me kosto profesionale
 • Kostot e arsimit dhe trajnimit
 • Shpenzimet mjekësore me anë të një vërtetimi tatimor
 • Donacione dhe kontribute partiake
 • Kopja e deklaratës tatimore të plotësuar
 •  

Kthimi i taksave për individët

me / pa fëmijë dhe / ose me pronë
nga CHF 135
 • deri në dhjetë pozicione të llogarisë dhe / ose letrave me vlerë
 • Të ardhurat nga punësimi me kosto profesionale
 • Kostot e arsimit dhe trajnimit
 • Informacion mbi fëmijët me shpenzimet përkatëse
 • Regjistrimi i pronës së zotëruar nga pronari
 • Shpenzimet mjekësore me anë të një vërtetimi tatimor
 • Donacione dhe kontribute partiake
 • Kopja e deklaratës tatimore të plotësuar
 •  

Kthimi i taksave për familjet

me / pa fëmijë dhe / ose me pronë
nga CHF 170
 • deri në 15 llogari dhe / ose pozicione të letrave me vlerë
 • Të ardhurat nga punësimi me kosto profesionale
 • Kostot e arsimit dhe trajnimit
 • Informacion mbi fëmijët me shpenzimet përkatëse
 • Regjistrimi i pronës së zotëruar nga pronari
 • Shpenzimet mjekësore me anë të një vërtetimi tatimor
 • Donacione dhe kontribute partiake
 • Kopja e deklaratës tatimore të plotësuar
 •  

shtesat

dokumente jo të plota

CHF 30 shtesë
 • me dërgesë personale
 • kur dorëzohet me postë
 •  

kapje efektive

CHF 5 Shtesë për faturë/faturë
 • kosto efektive të pasurive të paluajtshme
 • kosto efektive të kujdesit shëndetësor
 • Pozicionet e letrave me vlerë (nëse numri tejkalon çmimin bazë)
 •  

trashëgimit/dhuratat

CHF 25 Shtesë për rast
 • Konsultimi nga këshilltari tatimor
 • mbledhjen e të dhënave
 •  

eliminimi ndërkantonal

CHF 30 për kanton
 • Vendbanim i drejtpërdrejtë për çdo kanton
 •  

nga prona e dytë

CHF 55 Shtesë për pronë shtesë
 • Regjistrimi me anë të kostove fikse të mirëmbajtjes
 • Regjistrimi i të ardhurave nga qiraja
 •  

Këshilla/kërkesa

nga CHF 107
70
në orë
 • kërkesat e postës
 • pyetje telefonike
 • Këshilla tatimore
 •  

opsione

mandati tatimor

Përfaqësimi pranë organit tatimor
CHF 180 në vit
 • plotësoni një autorizim të veçantë
 • Dërgimi i faturave tatimore provizore
 • Ekzaminimi i vendimit/ve të vlerësimit
 • Kontrolloni faturën/faturat përfundimtare
 • Organizimi/përcjellja e pyetjeve
 •  

urdhër të shprehur

Përpunimi brenda 5 ditëve pune
CHF 75 shtesë/shtesë
 •  

Dorëzimi me nënshkrim

Të dhënat tatimore nuk depozitohen drejtpërdrejt në zyrë
CHF 20 shtesë/shtesë
 •  

Gjuhët këshilluese

Gjuhët ndihmëse