ngulit

Adresa e kontaktit
ATG Biznes AG
Widnauerstrasse 6
9435 Heerbrugg

Posta elektronike:
Sigurimi: info@atg-business.ch
Besimi: info@atg-treuhand.ch

Përfaqësuesi (t) i autorizuar
Thomas Graf, Kryetar i Bordit
Andreas Graf, VR
Roger Seitz, VR

Hyrja në regjistrin tregtar
Emri i regjistruar i kompanisë: ATG Business AG
Numri i TVSH-së: CHE-402.402.529

Numri i TVSH-së
CHE-402.402.529 TVSH

Dizajni i uebit i mbështetur nga:
R17 Ventures AG
Zugerstrasse 32
6340 Baar
https://r17ventures.com

Përditësim/mirëmbajtje nga:
NASH Group GmbH
Hohenemserstrasse 72
9444 Diepoldsau
https://nashgroup.ch

Licencimi i imazhit
Canva Pty Ltd
Adresa: Rruga Lacey 2/2
Surry Hills, NSW 2010
Australi
https://canva.com

Gjuhët këshilluese

Gjuhët ndihmëse