ngulit

Adresa e kontaktit
ATG Biznes AG
Widnauerstrasse 6
9435 Heerbrugg

Posta elektronike:
info@atg-business.ch

Përfaqësuesi (t) i autorizuar
Thomas Graf, Kryetar i Bordit
Andreas Graf, VR
Roger Seitz, VR

Hyrja në regjistrin tregtar
Emri i regjistruar i kompanisë: ATG Business AG
Numri i TVSH-së: CHE-402.402.529

Numri i TVSH-së
CHE-402.402.529 TVSH

Dizajnimi i faqes në internet
R17 Ventures AG
Widnauerstrasse 6
9435 Heerbrugg
www.r17ventures.com

Licencimi i imazhit
Canva Pty Ltd
Adresa: Rruga Lacey 2/2
Surry Hills, NSW 2010
Australi
www.canva.com

Gjuhët këshilluese

Gjuhët ndihmëse